LitanieModlitwy

Litania do Matki Bożej Pocieszenia

Litania do Matki Bożej Pocieszenia jest prostym i skutecznym sposobem dla każdego strapionego. Nie wahaj się korzystać z tej litanii, gdy tylko potrzebujesz.

Geneza powstania Litanii do Matki Bożej Pocieszenia nie jest znana. Być może nie wiąże się to z żadnymi szczególnymi wydarzeniami, ale jest jednak jedna legenda na ten temat. Opowiada ona o tym, że Maryja ukazała się świętej Monice, która była zmartwiona z powodu śmierci jej męża. Maryja obiecała jej specjalną opiekę i pociechę w tym trudnym czasie. Ponad to obiecała dokładnie to samo każdemu, kto nosi ku Jej czci skórzany pas. Sama w tym objawieniu pojawiła się z takim właśnie pasem, ubrana na czarno.

Tekst litanii wzywa Maryję między innymi jako Tą, która jest otuchą, obroną, ukojeniem. Każdy kolejny wers jest piękniejszy od poprzedniego. Samo przeczytanie Litanii do Matki Bożej Pocieszenia dodaje człowiekowi energii i wiary.

Maryja, Matka Kościoła jest pomocą dla każdego potrzebującego, zmartwionego, smutnego, nieszczęśliwego. Można przyjść do Niej zawsze i nie ma konieczności nazywania Jej Matką Bożą Pocieszenia, ale jeśli skorzystamy z tej litanii nasze wołanie będzie szczególnie potraktowane przez Maryję.

Litania do Matki Bożej Pocieszenia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Ojcze Miłosierdzia, zmiłuj się nad nami
Synu, Dawco pokoju,
Duchu Pocieszycielu,

Święta Maryjo, Matko nadziei naszej, pociesz nas
Święta Maryjo, Matko naszej drogi,
Święta Maryjo, Matko Bożego światła,
Pełnio Izraela,
Przepowiednio naszych czasów,
Jutrzenko nowego świata,
Matko Boża,
Matko Mesjasza Wybawcy,
Matko Odkupionych,
Matko wszystkich narodów,
Dziewico milcząca,
Dziewico słuchająca,
Dziewico wielbiąca Boga,
Służebnico Pańska,
Służebnico Słowa,
Służebnico odkupienia,
Służebnico Wybranych,
Uczennico Chrystusa,
Świadku Ewangelii,
Siostro ludzi,
Początku Kościoła,
Matko Kościoła,
Obrazie Kościoła,
Maryjo, błogosławiona między niewiastami,
Maryjo, wielkości kobiety,
Niewiasto wierna w oczekiwaniu,
Niewiasto wierna w powierzonym Ci zadaniu,
Niewiasto wierna pielgrzymowaniu,
Niewiasto wierna pod krzyżem,
Pierwsza w tajemnicy Zmartwychwstania,
Klejnocie Zesłania Ducha Świętego,
Gwiazdo ewangelizacji,
Obecnością jaśniejąca,
Na modlitwie trwająca,
Otwarta na wołanie nasze,
Obecnością nas wspomagająca,
Nadziejo ubogich,
Ufności pokornych,
Podporo wzgardzonych,
Ukojenie uciśnionych,
Obrono niewinnych,
Odwago prześladowanych,
Otucho wygnańców,
Wołająca o wolność,
Jednocząca nas wszystkich,
Głosząca pokój narodom,
Znaku matczynego oblicza Boga,
Znaku bliskości Ojca,
Znaku miłosierdzia Syna,
Znaku działania Ducha Świętego,

Chryste, władco historii, zmiłuj się nad nami
Chryste, Zbawicielu człowieka,
Chryste, nadziejo stworzenia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Tyś naszą ucieczką, o Pani,
W. Pomocą w uciskach i smutku…

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Dziewicę Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, jako Matkę pocieszenia. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *