LitanieModlitwy

Litania do bł. Marii Angeli

Litanie do świętych i błogosławionych to dobry sposób na modlitwę szczególnie dla tych, którym słów w modlitwie brakuje. Podstawowe modlitwy, jakie znamy na pamięć nie są szczególnie bogate w treści, a przez pamięciową ich znajomość łatwiej wyłączyć się podczas modlitwy i oddalić się myślami do przyziemnych spraw.

Błogosławiona Maria Angela Truszkowska

Zofia Kamila Truszkowska, bo tak wcześniej nazywała się Maria Angela to kobieta o wielkim sercu i duszy wyjątkowo otwartej na wolę Pana Boga. W chwilach zawahania na temat swojego powołania była w stanie usłyszeć głos Boży, który podpowiedział jej, żeby założyła zakon felicjanek. Nie stało się to od razu, ale od tamtej chwili jej życie szło w tym kierunku.

Zrozumienie sensu cierpienia

Maria Angela miała wiele dobrych cech, była wrażliwa na krzywdę ludzką, kochała dzieci i była rozmiłowana w modlitwie. Jednak najbardziej wyjątkowe w niej było to, że jakby rozumiała sens cierpienia. W litanii mówimy, że Pan dał jej zrozumienie odkupieńczej wartości ludzkiego cierpienia, czyli coś czego ludziom bardzo brakuje. Zastanawiajmy się czasem i próbujmy pojąć wartość ludzkiego cierpienia, a będzie nam się lżej żyło w oczekiwaniu na spotkanie z Panem.

Litania do bł. Marii Angeli

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, Matko Boża i Pani Zgromadzenia, módl się za nami.
Błogosławiona Mario Angelo, Matko wielkiej rodziny felicjańskiej,
Roztropna Dziewico, zrodzona na polskiej ziemi,
Obdarzona przez Stwórcę wrażliwością na ból i ludzką niedolę,
Opiekunko dzieci z ubogich piwnic i poddaszy,
Mądra wychowawczyni młodych pokoleń,
Doskonała mistrzyni życia wewnętrznego,
Apostołko prawdy i miłości ewangelicznej,
Wspaniały przykładzie dobroci i wrażliwości franciszkańskiej,
Gorąca czcicielko Miłosierdzia Bożego,
Żarliwa adoratorko Najświętszego Sakramentu,
Niestrudzona służebnico Niepokalanego Serca Maryi,
Pełna pokoju i wierności w najtrudniejszych sytuacjach,
Heroicznie znosząca długoletnie cierpienia,
Oddana pokucie za grzechy bliźnich i świata,
Do końca życia zatroskana o zbawienie dusz,

Błogosławiona Mario Angelo, której Bóg dał zrozumienie odkupieńczej wartości ludzkiego cierpienia, módl się za nami.
Błogosławiona Mario Angelo, która w cierpieniu umiałaś uwielbiać i miłować wolę Bożą,
Błogosławiona Mario Angelo, którą Pan doświadczył ciemnością duchowej nocy,
Błogosławiona Mario Angelo, ogarniająca modlitwą, pokutą i ofiarą sprawy Kościoła,
Błogosławiona Mario Angelo, która do chwały ołtarzy doszłaś przez krzyż i przeciwności,

Łaskę naśladowania Chrystusa ubogiego, uproś nam Matko (Angelo).
Żywą wiarę,
Czystą miłość Bożą,
Wytrwałość w trudnościach i cierpieniu,
Ducha pokory,
Ochotne poddanie się woli Bożej,
Umiłowanie modlitwy,
Gorliwość apostolską,
Nadprzyrodzone spojrzenie na wszystko i wszystkich,
Ducha bezgranicznego poświęcenia chorym i potrzebującym,
Miłość i służebną postawę wobec Kościoła Chrystusowego,
Liczne i ofiarne powołania do Twego Zgromadzenia,
Ojczyźnie naszej pokój i sprawiedliwość,
Abyśmy dzieci i młodzież wychowywali w duchu chrześcijańskim,
Abyśmy umieli znosić wszelkie trudy i cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem Ukrzyżowanym,
Abyśmy przez cierpienia dojrzewali do Królestwa Bożego,
Abyśmy życiem zgodnym z Ewangelią i powołaniem zasłużyli na chwałę wieczną.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *