Pismo ŚwiętePsalmy

Psalm 143

W przeciwieństwie do wcześniejszych psalmów pokutnych Psalm 143 mniej koncentruje się na samej swojej boleści i pokucie, a bardziej jednak zwraca się do Boga, aby go ocalił. Psalm piękny i niesamowicie nadaje się na gorsze dni, kiedy czujemy się słabi i jedne na co  mamy siły to zwrócić się z ufnością do Pana Boga.

Psalm 143 – nieustanne wołanie do Pana

Psalmista tego ostatniego psalmu pokutnego w pięknych, a zarazem prostych słowach zwraca się do Pana Boga. W większości strof jest bezpośrednie wołanie do Stwórcy: usłysz, wysłuchaj, spraw, wybaw. To jest prawdziwa modlitwa, skupiona na Bogu, a nie na człowieku.

Modląc się Psalmem 143 możemy wyrazić swoje zaufanie w sprawiedliwość, wierność  i łaskawość Pana Boga. Każda świadomość własnej słabości może powodować w człowieku wzrost lub osłabienie, najgorzej jednak kiedy nie powoduje nic. Dlatego jeśli tylko przytłacza nas nasza beznadziejność korzystajmy z Psalmu 143 i kierujmy swoje serce i myśli do Boga. Nadzieja pokładana w Bogu jest najpewniejszą nadzieją, a jej pielęgnowanie pozwoli nam uniknąć oschłości duszy, która może pojawić się, jeśli będziemy chciężar naszej grzeszności.

Psalm 143

Psalm. Dawidowy.
Usłysz, o Panie, moją modlitwę,
przyjm moje błaganie
w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości!

Nie pozywaj na sąd swojego sługi,
bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą.

Albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje:
moje życie na ziemię powalił,
pogrążył mnie w ciemnościach .

A we mnie duch mój omdlewa,
serce we mnie zamiera.

Pamiętam dni starodawne,
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach,
rozważam dzieło rąk Twoich.

Wyciągam ręce do Ciebie;
moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia.

Prędko wysłuchaj mnie, Panie,
albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swego oblicza,
bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu.

Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć,
bo wznoszę do Ciebie moją duszę.

Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów,
do Ciebie się uciekam.

Naucz mnie czynić Twą wolę,
bo Ty jesteś moim Bogiem.
Twój dobry duch niech mnie prowadzi
po równej ziemi.

Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mię przy życiu;
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień!

A w swojej łaskawości zniszcz moich wrogów
i wytrać wszystkich, którzy mnie dręczą,
albowiem jestem Twoim sługą.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *