LitanieModlitwy

Litania do św. Józefa

Kolejna litania do znanego wszystkim świętego – Józefa małżonka Maryi i ziemskiego taty, opiekuna Jezusa. Warto po nią sięgać w roku 2021, który został ogłoszony rokiem św. Józefa.

Rok św. Józefa

Dnia 8 grudnia 2020 roku papież ogłosił w liście apostolskim pod jakim hasłem lub patronem będziemy obchodzić kolejny rok. Trwający rok jest więc rokiem św. Józefa. Z tego powodu tym bardziej warto przypomnieć sobie lub poznać Litanię do św. Józefa. Można bowiem w tym roku uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za odmówienie Litanii do św. Józefa. Modlitwa winna być odmawiana w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju. 

Litania do Świętego Józefa

Pierwsze litanie do św. Józefa powstały w XVI wieku, choć polska obecna wersja pochodzi raczej z XVII wieku. Litania do św. Józefa została zatwierdzona w kościele przez papieża Piusa X.

Litanię może odmawiać każdy, ale szczególnie proponowana jest mężczyznom. Józef był wyjątkowym człowiekiem, miał wiele cech, które w litanii wspominamy i które dobrze, gdyby wszyscy dzisiejsi mężczyźni posiadali. Chociaż Pismo Święte niewiele o nim mówi i w ogóle go nie cytuje to z opisów wydarzeń z życia jego rodziny możemy wywnioskować o nim bardzo wiele. Jeśli zwrócimy się do niego w modlitwie na pewno nas wesprze.

Litania do św. Józefa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Ustanowił go panem domu swego.
O. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

„Krótka” Litania

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Patronie zaskoczonych niespodzianą wieścią, co przerasta jak drzewo wiele niższe trawy, módl się za nami
Patronie zmęczonych daremnym stukaniem do ciepłych domów, drzwi pozamykanych,
Patronie uciekających po nocy pośpiesznie i wygnańców, co żyją latami wśród obcych,
Patronie zatroskanych o przyszłość swych dzieci,
Patronie strwożonych, tak jak Ty, proroctwem,
Patronie zwykłych szarych ludzi, cierpliwie pogodnych, ze spracowanymi, biednymi rękami, bezsłownie wiernych,
Patronie łagodny,

Święty Józefie – módl się za nami!

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *