Kościół filialny pw. MB Królowej Polski w Górnicy

Świątynia wybudowana w roku 1672. Styl szachulcowy uznany za zabytek. Poświęcona 14.05.1961r.


Dane kontaktowe:


Strona internetowa: http://www.diecezjakoszalin.pl/parafia/szczegoly/125/lubno-chrystusa-krola
Numer telefonu: 67 259 95 88

Porządek mszy świętych:Niedziela: 12:30

Lokalizacja: