Kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Piecniku

Świątynia ryglowa wzniesiona w okolicy XVIII wieku. Poświęcona 22.12.1963 r.


Dane kontaktowe:


Strona internetowa: http://www.diecezjakoszalin.pl/parafia/szczegoly/125/lubno-chrystusa-krola
Numer telefonu: 67 259 95 88

Porządek mszy świętych:Niedziela: 14:00

Lokalizacja: