Kaplica w Dobrowie

Kaplica w Dobrowie znajduje się w Zakładzie Karnym OZ.


Dane kontaktowe:


Strona internetowa: http://www.diecezjakoszalin.pl/parafia/szczegoly/23/dobrowo-sw-jana-kantego
Numer telefonu: 94 311 14 64
E-mail: jankantydobrowo@wp.pl

Porządek mszy świętych:Sobota: 14:00, 15:00

Lokalizacja: