Pismo ŚwiętePsalmy

Psalm 32

Kolejny znany i wyróżniany  psalm z Księgi Psalmów i jednocześnie drugi psalm pokutny. Psalm 32 jest bardzo optymistyczny w swej naturze i daje grzesznikowi dużo nadziei.

Szczęście bycia blisko łaskawego Pana

Dawno przed narodzinami Jezusa Chrystusa ludzie byli przekonani, że nadejście Zbawiciela i bliskość Boga oznacza kłopoty. Widać to wyraźnie w Starym Testamencie. Sędzia wszystkich ludzi kojarzył się ze srogą karą, a nie z łaską odpuszczania grzechów. W naszych czasach częściej Pana Boga przedstawia się, jako sprawiedliwego i dobrego Stwórcę. Chociaż nie zawsze pojmujemy, gdzie się kończy sprawiedliwość boża, a gdzie zaczyna łaskawość to nie lękamy się Stwórcy tylko żyjemy pełni nadziei.

Psalm 32 pięknie przedstawia radość, jaką można doświadczyć dzięki pokucie. Człowiek świadomy swoich grzechów i pokorny dostąpi przebaczenia oraz umocnienia. Psalmista w tym psalmie dzieli się tym, jak Pan Bóg wyrwał go z ucisku grzechu zamiast pozwolić mu nieustannie dręczyć się tymi grzechami.

Psalm 32

Dawidowy. Pieśń pouczająca.
Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość,
którego grzech został puszczony w niepamięć.
Szczęśliwy człowiek,
któremu Pan nie poczytuje winy,
w którego duszy nie kryje się podstęp.
Póki milczałem, usychały kości moje
wśród codziennych mych jęków.
Bo dniem i nocą ciążyła
nade mną Twa ręka,
siła moja słabła
jak w letnie upały. Sela
Grzech mój wyznałem Tobie
i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: «Wyznaję nieprawość moją wobec Pana»,
a Tyś darował zło mego grzechu. Sela
Toteż każdy wierny będzie się modlił do Ciebie
w czasie ucisku.
Choćby nawet fale wód uderzały,
jego nie dosięgną.
Tyś dla mnie ucieczką,
z ucisku mnie wyrwiesz,
otoczysz mnie radościami ocalenia. Sela
«Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz;
umocnię moje spojrzenie na tobie.
Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł,
tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać,
nie przybliżą się inaczej do ciebie».
Liczne są udręki grzesznika,
lecz łaska ogarnia ufających Panu.
Cieszcie się, sprawiedliwi, i weselcie w Panu,
wszyscy prawego serca wznoście radosne okrzyki!

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *