Pismo ŚwiętePsalmy

Psalm 6

Psalmy mogą być jak pieśń duszy człowieka w stronę nieba, zwłaszcza gdy towarzyszy im należyta oprawa muzyczna. Każdy psalm ma inny charakter i może pasować do różnych momentów naszego życia. Warto choć mniej więcej znać Księgę Psalmów aby móc wracać do danych części, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Psalm 6 – pierwszy psalm pokutny

Psalmy pokutne to seria psalmów o szczególnym charakterze pokutnym. Ich kolejność odpowiada kolejności ich występowania w Piśmie Świętym. Pokuta jest bazową częścią życia chrześcijańskiego, dlatego warto znać je wszystkie.

Psalm 6 otwiera listę psalmów pokutnych i pięknie pokazuję postawę osoby świadomej swojej słabości i swojego grzechu. W pierwszej części psalmista zwraca się do Pana Boga o łaskawość i ocalenie duszy. W drugiej części odczuć można już inne podejście, autor jest pewny, że krok za nim stoi sam Bóg i nigdy go nie opuści.

Psalm 6 pięknie ukazuje, jaka powinna być nasza postawa. W psalmie widać równowagę pomiędzy pokorą i pokutą, a wiarą w miłosierdzie boże – nie możemy zatracić się w jednej z tych postaw. Nie możemy usprawiedliwiać swojego postępowania obiecanym zbawieniem, ani żyć w nieprzerwanym smutku z powodu swojego grzeszności.

Psalm 6

Nie karć mnie, Panie, w swym gniewie
i nie karz w swej zapalczywości.
Zmiłuj się nade mną, Panie, bom słaby;
ulecz mnie, Panie, bo kości moje strwożone
i duszę moją ogarnia wielka trwoga;
lecz Ty, o Panie, jakże długo jeszcze … ?

Zwróć się, o Panie, ocal moją duszę,
wybaw mnie przez Twoje miłosierdzie,
bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie:
któż Cię wychwala w Szeolu?
Zmęczyłem się moim jękiem,
płaczem obmywam co noc moje łoże,
posłanie moje skrapiam łzami.
Od smutku oko moje mgłą zachodzi,
starzeję się z powodu wszystkich mych wrogów.

Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czynicie,
bo Pan usłyszał głos mojego płaczu;
Pan usłyszał moje błaganie,
Pan przyjął moją modlitwę.
Niech się wszyscy moi wrogowie zawstydzą
i bardzo zatrwożą,
niech odstąpi i niech się zawstydzą!

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *