Wiara i Kościół

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Przyrzeczenia chrzcielne w większości przypadków składają rodzice w imieniu swoich dzieci. Trudno mówić to o świadomości tych najmłodszych członków Kościoła, a przecież to tak ważne wydarzenie. Na szczęście przyrzeczenia chrzcielne mamy okazję odnawiać regularnie kilka razy w roku podczas Mszy Świętych.

Odnowienie, przypomnienie i rozkwit

Jak na wiosnę przyroda budzi się regularnie na nowo, tak i nasze zobowiązanie przynależności do Chrystusa powinniśmy regularnie ponawiać. Począwszy od pierwszego dorosłego przyrzeczenia po wszystkie następne. Chrzest Święty to uroczystość bardzo znacząca, jednak niewiele osób ma okazję przeżywać swój Chrzest świadomie jako dojrzały człowiek. Dlatego cieszmy się i korzystajmy z tego, że w ciągu roku wiele razy możemy do tego wracać.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – treść

Podczas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych wyrzekamy się grzechu, zła i tego, co do nich prowadzi oraz wyznajemy swoją wiarę Trójcę Świętą i podstawowe prawdy wiary katolickiej. Chociaż pytania zadawane przez księdza są wszystkim znane, starajmy się za każdym razem słuchać ich uważnie rozważając, czy aby na pewno nasze życie zgadza się z tym, co obiecujemy Panu Bogu. Często odpowiadamy automatycznie, a w życiu niekoniecznie kierujemy się tymi odpowiedziami. Szczególną uwagę poświęćmy temu, czy na pewno unikamy tego, co do zła prowadzi – z tym często mamy problem.

K: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W: Amen.
K: By w sposób pełny i świadomy, poprzez szczególne oddanie się Niepokalanej, szerzyć królestwo Chrystusowe, wspomnijmy na wiarę, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a którą nasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu naszego chrztu.
A zatem pytam każdego z Was. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
W: Wyrzekam się.
K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?
W: Wyrzekam się.
K: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
W: Wyrzekam się.
K: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
W: Wierzę.
K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
W: Wierzę.
K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
W: Wierzę.
K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *