ModlitwyPismo Święte

Magnificat – Wielbi dusza moja Pana

Dla większości wierzących słowa modlitwy Wielbi dusza moja Pana nie są obce, ale jednak wiele osób zapytanych o to, co to za modlitwa i skąd się wzięła nie bardzo wie, co powiedzieć. Jeśli szukasz informacji o Magnificat to trafiłeś na dobrą stronę.

Magnificat anima mea Dominum

Nazwa Magnificat wzięła się od łacińskich słów Wielbi dusza moja Pana, czyli Magnificat anima mea Dominum, a dokładniej od pierwszego słowa tego wyrażenia.

Wielbi dusza moja Pana – kiedy odmawiamy i skąd się wzięła?

Modlitwa Wielbi dusza moja Pana to w zasadzie część Pisma Świętego. Tworzą ją różne teksty z Biblii, a dokładniej ze Starego Testamentu. Z charakteru jest to radosna pieśń dziękczynna, którą wyśpiewała Maria po Zwiastowaniu Pańskim, a odmawiamy ją podczas Nieszporów – jednej z części codziennej liturgii godzin. Liturgia Godzin jest modlitwą przeznaczoną do wspólnotowej modlitwy, ale można ją odmawiać również indywidualnie.

Co ciekawe, Magnificat jest tak wyjątkową i ważną modlitwą, że jest opracowywany muzycznie przez kompozytorów od średniowiecza do współczesności. Wersji muzycznych tego powstałego psalmu jest bardzo dużo i wszystkie są niesamowicie piękne.

Wielbi dusza moja Pana
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu,
Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *