Pismo Święte

Osiem błogosławieństw

Kazanie na Górze to wydarzenie, którego opis znajdujemy w dwóch ewangeliach. Osiem błogosławieństw to część tego kazania i bardzo ważne komunikaty, które Jezus Chrystus nam przekazał.

Kazanie, nauka, wskazówki

Działalność publiczna Chrystusa była bogata w nauki, a wszystko, co mówi i nam przekazywał swoim zachowaniem było dla nas. Nie robił tego dla siebie, ale mimo to my często nie słyszymy lub nie chcemy słyszeć Jego nauk. Osiem błogosławieństw to wyliczone instrukcje odnośnie tego, jakimi ludźmi mamy być, aby podobać się Bogu i mieć otwartą drogę do Nieba.

Osiem błogosławieństw, a może dziewięć?

Wyliczeń Jezusa było dziewięć, ale że dwa ostatnie są do siebie zbliżone to najczęściej mówi się o ośmiu błogosławieństwach. Nie jest to jednak w ogóle istotne, bo najważniejsza jest po prostu ich treść. Przede wszystkim treść błogosławieństw mówi nam o tym, że troski i cierpienia, które znosimy na ziemi będą nam wynagrodzone w Niebie. Do tego Pan Bóg poleca nam w nich dbać o czyste serce i miłosierną postawę względem innych.

Jeśli jest nam ciężko warto pod ręką mieć poniższy tekst, aby przypomnieć sobie, że nasze życie doczesne to tylko stan przejściowy. A wszystko, co robimy jest środek w dążeniu do wieczności z Panem.

Osiem błogosławieństw

  1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
  2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
  3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
  4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
  5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
  6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
  7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
  8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
  9. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *