LitanieModlitwy

Litania do Matki Boskiej Piekarskiej

Kontynuując cykl litanii do Matki Bożej wspomnimy teraz Matkę Bożą Piekarską. Litania do Matki Boskiej Piekarskiej stworzyła się przez kult i liczne modlitwy kierowane właśnie do tego tytułu Maryi.

Kult Matki Bożej Piekarskiej rozpoczął się od obrazu namalowanego przez nieznanego autora w XV wieku. Jest na nim Maryja trzymająca na rękach Jezusa. Obraz ten miał swoją kopię  i przez to trudno dokładnie ustalić pewną genezę powstania Litanii do Matki Bożej Piekarskiej. Wiadomo jednak, że w bazylice Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich znajdował się jeden z nich i był wyjątkowo adorowany przez jednego z księży. Do tego stopnia, że trafił na ołtarz, a z innych miejscowości przybywały pielgrzymki, aby się przy nim modlić.

Pewne jest również to, że modlitwa przed tym obrazem, która dała początek Litanii do Matki Bożej Piekarskiej, miała niesamowitą moc. Matka Boża słuchała każdego, kto do niej przychodził. Poradziła sobie z zarazą, uzdrawiała i była oparciem w ciężkich latach XX wieku. I chociaż kilkukrotnie zakazywano modlitw pod obrazem Matki Bożej Piekarskiej to i tak stała się patronką Śląska i tamtejszej diecezji.

Litania do Matki Boskiej Piekarskiej jest odmawiana szczególnie często na Górnym Śląsku. Czasami nawet, w szczególnych okolicznościach zastępuje litanię leoretańską podczas nabożeństw popołudniowych.

Litania do Matki Boskiej Piekarskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Matko Słowa Bożego, zmiłuj się nad nami
Matko Łaski Bożej,
Matko wzajemnego przebaczenia,
Matko Kościoła,
Matko nadziei,
Matko wolności,
Matko hutników,
Matko rolników,
Matko wszystkich ludzi pracy,
Matko pielgrzymów i wygnańców,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Przewodniczko w ciemnościach,
Obrono upokorzonych,
Siło słabych,
Odwago cierpiących,
Piekarska Pani – cudami słynąca,
Piekarska Pani – oparcie ludu śląskiego,
Piekarska Pani – chroniąca niedzielę Bożą i naszą,
Piekarska Pani – umacniająca trwałość naszych rodzin,
Opiekunko inwalidów,
Opiekunko więźniów,
Opiekunko ludzkich praw i godności człowieka,

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami

Weź w opiekę Ojca świętego, naszych biskupów i kapłanów, zakony i wszystkich wiernych, prosimy Cię Matko
Weź w opiekę Śląsk i Polskę całą,
Weź w opiekę nas i nasze rodziny,
Przybliż swojego Syna tym, którzy w Niego nie wierzą,
Abyśmy nie grzeszyli przeciw miłości Boga i bliźniego,
Abyśmy nigdy nie odeszli od Ciebie i Syna Twego,
Aby każda spowiedź prawdziwie jednała nas z Bogiem i ludźmi,
Abyśmy zawsze godnie przyjmowali Najświętszy Sakrament,
Abyśmy chronili wszelkie życie, także życie dzieci nienarodzonych,
Abyśmy wyrzekli się pijaństwa i złych skłonności,
Abyśmy w godziwych i zdrowych warunkach żyć mogli,
Abyś budowę nowych kościołów wyjednać nam raczyła,
Abyś nas u Swego wizerunku co roku w licznych rzeszach gromadzić raczyła,
Abyś w godzinę śmierci wsparciem nam była,
Abyśmy nigdy nie poddali się zwątpieniu i rozpaczy,
Abyśmy kiedyś z Tobą mogli oglądać Boga,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby wierni Twoi, którzy się ciszą imieniem i opieka Najświętszej Maryi Panny, i którzy czcza Jej sławny Obraz Piekarski, za Jej miłościwym wstawiennictwem wolni byli od wszelkiego zła na ziemi, i zasłużyli na dojście do wiecznej radości. Przez Chrystusa, pana naszego. Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *