Kościół filialny pw. św. Jakuba w Golicach

Kościół wybudowany w XIII wieku, pierwotnie była to świątynia wczesnogotycka. Część kościoła spłonęła w roku 1972 w tym również nadbudowana w XVIII wieku wieża. Poświęcony w 1947r.


Dane kontaktowe:


Strona internetowa: https://kuria.pl/wspolnoty/koscioly/Golice-Kosciol-filialny-pw-swJakuba_69

Porządek mszy świętych:


Piątek: 15:30

Niedziela: 10:30

Lokalizacja: