Pismo Święte

Księga Rodzaju

Pismo Świętej dzieli się na Stary i Nowy testament. Pierwszą księgą Starego Testamentu, a przez to i całego Pisma Świętego jest Księga Rodzaju. Jej nazwa pochodzi od słów na początku.

Geneza powstania świata

Księga Rodzaju jest księgą historyczną, w której  chronologicznie mamy opisane i wyjaśnione początki życia na ziemi. To tutaj znajduje się opis stworzenia świata i pojawiania się na ziemi kolejnych pokoleń.

Chociaż księga ta jest pełna ciekawych treści m.in. opis grzechu pierworodnego czy zniszczenie Sodomy i Gomory to również zawiera nieco trudne do zwykłego czytania opisy kolejnych pokoleń. Chcąc przeczytać całe Pismo Święte nie poleca się jej czytać, jako pierwszej.

Powstanie Księgi Rodzaju

Za autora Księgi Rodzaju uznaje się Mojżesza, a jej powstanie określa się na XIII-XII wiek p.n.e. Chociaż teksty w niej są pisane nieco różnymi stylami i niektóre wydają się nieco ze sobą kłócić to widać w tym celowość Pana Boga, który chce abyśmy pozostawali otwarci na to jak wyglądały początki stworzenia świata. Nie mamy kluczowo trzymać się jednego opisu i nadinterpretowywać go, ważniejsze są same wydarzenia, które są zawarte w Księdze Rodzaju.

Po Księdze Rodzaju w Piśmie Świętym znajduje się Księga Wyjścia.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *