Modlitwy

Modlitwa do świętych

Na co dzień modlimy się zazwyczaj tylko do wybranych świętych, często ulubionych, w jakiś sposób nam bliskich. Do wszystkich świętych zwracamy się w zasadzie tylko w listopadzie i podczas Mszy Świętej.

Wstawiennictwo świętych

Wstawiennictwo świętych to doktryna w kościele katolickim i innych religiach, która zakłada możliwość wstawiennictwa zbawionych zmarłych osób w naszych modlitwach. To oznacza, że do naszych modlitw, w tym również próśb zanoszonych przez wiernych do Pana Boga mogą dołączać się święci.

Korzystanie z możliwości wstawiennictwa świętych to bardzo stara praktyka. Nie akceptują jej tylko kościoły protestanckie. Szczególną skutecznością wstawiennictwa w naszych modlitwach wykazują się patroni. Patron, czyli święty, który w jakiś wybranych sprawach posiada szczególną skuteczność wstawienniczą. Zazwyczaj to, czemu patronuje święty wynika z jego życiorysu lub jakiegoś powiązania tematycznego.

Modlitwa do wszystkich świętych

Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie życia wiecznego, ani spotkania z Panem. Kontakt ze świętymi to jedna z niewielu możliwości zbliżenia się do Nieba. Chociaż żaden święty nie jest w stanie nam opowiedzieć, jak tam jest to warto modlić się do wszystkich świętych. Oni są dla nas pomocą i mądrością, módlmy się do nich nie tylko w troskach, ale również o to, aby pomagali nam samym dążyć do świętości. Polecamy również Litanię do Wszystkich Świętych.

O błogosławieni mieszkańcy Nieba, najmilsi słudzy i przyjaciele Jezusa Chrystusa, którzy względem nas jesteście jako bracia pierworodni i wybrani, Królestwo Ojca dziedziczący! O święci Pańscy! raczcie rzucić braterskie wejrzenie ku nam, nędznym i płaczącym potomkom Ewy. My na ustawiczne boje wystawieni, ucisku i trwogi pełni, do upadku nachyleni; wy, palmę już posiadłszy, w koronie zwycięstw i pokoju, kosztujecie wiekuistej chwały.
O święci i uwielbieni bracia nasi, i wy wszystkie święte Pańskie, błogosławione siostry nasze ! okażcie nad nami zmiłowanie, jako możecie, będąc w chwale i w możności; jako umiecie, będąc w źródle wszelkiej umiejętności, mocy i szczęśliwości. Pomnijcie, błogosławieni obrońcy nasi! że tak jak my teraz byliście także podlegli ułomnościom, pokusom i uciskom i na też same niebezpieczeństwa i szkody niegdyś wystawieni. Jezus Chrystus was wspomógł, Jego łaska dla was się utworzyła, zasługa najświętszej męki Jego przybrała was w wieniec, a przetóż przez miłość Jezusa Zbawiciela, wspólnego Ojca naszego, błagamy was pokornie i modlitw się za sobą u was dopraszamy. Sprawcież miłosiernie, iżby zasługa Krwi przenajdroższej Tego, który was wybrał, przyozdobił i cieszy we wieczności, odwróciła i od nas sprawiedliwe karania, abyśmy w gniew Jego nie wpadli. Sprawcie modlitwami i przyczyną waszą, iżbyśmy wszelkie złości z serc swych złożywszy, odstąpili na zawsze wszelkich grzechów, a zapaleni miłością Jezusa Chrystusa, nigdy w niej nie ostygli, aż do dokonania tej drogi ziemskiej, ani Śmiercią onej nie przerwali, iżbyśmy podobni do was naturą ludzką w tym żywocie, którzyście także ponosili, mogli wam zostać podobni i równi w życiu przyszłem, i byli wraz z wami godni nagrody i chwały wiecznej, jakiej używacie w niebie przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *