Modlitwy

Pierwsza modlitwa dla dzieci

Kiedyś w każdym domu dzieci były uczone codziennej modlitwy. Dzisiaj, patrząc na zainteresowanie ludzi młodych kościołem i wiarą, na pewno nie wygląda to tak dobrze. Jeśli na Twojej drodze Pan Bóg stawia dziecko, które nie zna Jezusa, pomóż mu, aby i Go poznało.

Jak zapoznać dziecko z Panem Bogiem?

Dzieci są istotami niemal, że świętymi. Oczywiście grzech pierworodny ich nie omija, ale dopóki są dziećmi nie ciąży na nich samych odpowiedzialność za swoje sumienie. Tak jak oczy dzieci są czyste, dobre i błyszczące, tak ich dusza jest piękna. Jednak wraz z mijającymi latami dziecko rozumie coraz więcej i traci stabilność jego dobra natura. Ziemskie życie i grzech coraz bardziej zakłóca ich boży wzrost.

Jeśli dorosły nie zapozna dziecka z Panem Bogiem to jego dalszy wzrost duchowy jest niejako oddany przypadkowi. Oczywiście Bóg będzie starał się mu pokazać, ale taka osoba może być mniej wrażliwa na znaki.

Dlatego warto dzieciom pokazywać Jezusa i mówić o nim. Oczywiście jeśli jesteśmy rodzicami najważniejszy jest przykład jaki dajemy dziecku każdego dnia. W domu powinniśmy rozmawiać o wierze i Panu Bogu, najmłodszym można czytać dziecięcą Biblię, warto też wspólnie uczestniczyć w Mszach Świętych i nabożeństwach. Jednym z ważnych elementów jest również pokazanie dziecku, że z Jezusem można rozmawiać i że taka rozmowa z Bogiem jest nazywana modlitwą.

Jaka modlitwa jest najlepsza na początek?

Dla najmłodszych dzieci najlepiej sprawdzają się modlitwy krótki i rymowane, takie bardziej wierszyki niż tradycyjne modlitwy, np.

Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę,
o zdrowie dla moich najbliższych proszę
i proszę także, niech mnie od złego
na każdym kroku aniołki strzegą
Amen.

Dla starszych dzieci proponujemy już Aniele Boży i Ojcze Nasz. Warto przy okazji modlitwy Aniele Boży przedstawić dziecku jego Anioła Stróża, aby wiedziało, że to jego pomocnik i przyjaciel. Oczywiście w całym naszym zaangażowaniu w naukę modlitw nie zapomnijmy przekazać dziecku umiejętności modlenia się własnymi słowami. Taka modlitwa jest bardzo ważna dla Pana Boga, a człowiekowi daje ważną przestrzeń modlitewną.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *